Çocuk ve Oyun Terapisi

oyun-terapisi
 • Oyun Terapisi
 • Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleri
 • 0-6 Yaş Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Okula Uyum Sorunları ve Başa Çıkma Yolları
 • Kaygı, Korku, Öfke Gibi Duygu İfadesi Problemleri
 • Travma ve Yas Danışmanlığı
 • Aile Danışmanlığı
 • Aile İçi İletişimde Yaşanan Sorunlar
 • Çocuk Eğitiminde Yaşanan Sorunlarda Aile Yönlendirmesi
 • Ergenlik Psikolojisi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlarla Başa Çıkma Yolları
 • Ergenlik Sorunları ve Ana-baba Tutumları
 • Sınav Stresi/Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları (Bu süreçte aile yönlendirmesi)
 • Öğrenci ve Aile Koçluğu
 • Zaman yönetimi
 • Problem Çözme ve Etkili Karar Verme
Çocuk ve Aile Danışmanlığı

Uzman Psikolog Burcu ÖZKÖK

Psk. Burcu ÖZKÖKBurslu olarak girmiş olduğu Maltepe Üniversitesi psikoloji bölümünü 2009 yılında onur belgesi ile tamamlamıştır. 2. sınıfın bir dönemini Erasmus öğrencisi olarak SWPS University Faculty of Psychology’de okumuştur. 4. sınıfta psikolog adayı olarak Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını önleme programında ergenler ile çalışmıştır. Aura Psikoterapi Merkezinde Uzman Psk. Burak İsmanur koordinatörlüğünde otizm spektrum bozukluğu tanılı ve psikotik özellikli bireylerle; psikososyal destek, yaşam becerileri kazanma ve sosyal entegrasyon hedefli çalışmalarda görev almıştır. Lisans eğitiminin ardından bir özel eğitim merkezinde psikolog olarak meslek hayatına adım atarken eş zamanlı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. 2011 yılından beri çeşitli özel okullarda ve özel danışmanlık merkezlerinde çocuk ve ergenler ile çalışmakta, ebeveynlere yönelik seminerler vermektedir. Hayat boyu gelişim felsefesine olan inancı ve sahip olduğu bütüncül psikoterapi bakış açısıyla farklı ekollere ait birçok eğitim almıştır. Bunlardan bazıları; Davranış Bilimleri Enstitüsü 1. Düzey EMDR Eğitimi, Nilüfer Devecigil’den Family Psychological Services (FPS) onaylı 1. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi, Nilüfer Devecigil’den Mindfulness Eğitimi, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde Dr. Meral Genç’ten Psikodrama Eğitimi, Yard. Doç. Nevin Dölek’ten Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi, Antalya Aile Danışmanlığı Derneği’nden Aile Danışmanlığı Eğitimi, Livcon Learning Akademy’den Aile ve Öğrenci Koçluğu Eğitimi’dir. Oyun terapisi ve EMDR terapisi alanlarında süpervizyon almaya devam etmektedir. Ayrıca Agte, Denver II gibi gelişim tarama testlerinin yanı sıra, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi,Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Frostig Görsel Algı Testi gibi çocuk değerlendirme testleri ve Wisc- R testi uygulayıcısı ve yorumlayıcısıdır. Sıklıkla çalıştığı alanlar kardeş kıskançlığı, öfke kontrolü problemi, kaygı, korku, fobi, travma, dikkat eksikliği, okula uyum problemleri, akademik zorlanmalar, sınav kaygısı ve öz güven eksikliğinden kaynaklı sorunlardır.