17 Mayıs 2018

Kekemelik

Kekemelik; konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar. Akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve benzer problemler konuşmanın doğal akışını etkiler. İşte ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu bu durum ”KEKEMELİK“ olarak adlandırılır. Artık, kişinin ne konuştuğundan çok nasıl konuştuğu dikkat çekmeye başlar. Konuşan kişi […]
17 Mayıs 2018

Eyvah Çocuğum Okula Başlıyor! (Okul Fobisi)

“Oğlum her sabah farklı bir mazeretle okula gitmek istemiyor. Dün ayağı ağrıyordu, bugünse başı. Yataktan kalktığı anda ağlamaya ve okula gitmemek için bahaneler üretmeye başlıyor.” Anaokulu ve birinci sınıfların okula başlamasıyla ailelerin hayatında birçok öncelik değişmekte ve bir çok sorunlar yaşanmaktadır. Çocukların 1. Sınıfa başlamasıyla tüm ailelerin hayatı yeni bir yörüngeye taşınır ve evdeki sistem bir kez daha değişir. Bu önemli yaşam olayında sıkıntı çıkmaması için ailelerin alması gereken bazı önlemler vardır. BU DÖNEMDE YAŞANABİLECEK SIKINTILAR; OKUL FOBİSİ Okul fobisi […]
17 Mayıs 2018

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (impulsivite) ve dikkat sorunlarıile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur (APA 1994). Dikkat eksikliği ve hiperaktiivite son günlerde okul çağı çocuklarının ve ailelerinnin en büyük problemlerinden biri. Toplum tarafından çok bilinen fakat genel geçer işlevsiz bilgilerle de çok karşılaşılan bir konu. Aileler bu konuyla ilgili çok detaylıve doğru bilgiye sahip olmadıkları için bir çok çocuk eğitim ortamından dışlanmakta, etiketlenmekte ve ne yazık ki eğitim hayatları bu […]
17 Mayıs 2018

Çocukların Birbirini İyileştirme Gücü

Uzun zamandır çocuklarla da çalışıyorum ve her yeni gün onlardan başka şeyler öğreniyorum. Çocukların dünyası gerçekten inanılmaz derecede onarıcı. Oyunlarında ortaya çıkan duyguları, çözümsüzlükleri ve davranışları, onların ne tarz sıkıntılar yaşadığını net olarak ortaya koyuyor. Çocuk dünyası aslında hem olabildiğince basit hem de ailelerin anlayamadığı ölçüde de zor bir dünya. Aileler onların basit dünyalarına inemedikçe bu süreci oldukça zor bir süreç olarak tanımlıyorlar. Çocuklarımızın duygularını anlamak ve tanımlamak, onlara bu duygularını yansıtmak, onların içinde yaşadığı duyguyu netleştirmelerine sebep olur ve […]
17 Mayıs 2018

Çocukluktaki Ayrılık Kaygısının Yetişkinliğe Etkileri

Günümüzde kurduğumuz ilişkilerde neden zorlantılar yaşarız, neden diğer insanlardan farklı tepkiler veririz? Birçok danışanımda gözlemlediğim iki tip yapının 1.si biriyle bağlantıda olmak, ya da bir arkadaşın, sevgilinin, eşin terk edişinin ardından derin bir üzüntü yas havasına girmek ve uzun süre bu durumu atlatamayan yapılar, 2.si ise herhangi bir ayrılığın ardından birkaç gün içerisinde toparlanarak normal hayatına devam eden yapılar. Peki neden insanların bir kısmı bu süreci sancılı geçirirken bir kısmı normal atlatıyor diye sorguluyor insan ya da hiç aklınıza gelir […]
17 Mayıs 2018

Çocuklarda Öfke ve Saldırganlık

Öfke engelleme ve korku karşısında ortaya çıkan bir tepki olup, köpürme adı verilen aşırı safasında bilinç bulanıklığına ve davranış bozukluklarına yol açabilir.Belirli bir sınır içinde öfke, karşılaşılan engeli aşmak, hoş olmayan durumdan kurtulmak için gerekli tutum ve davranışta bulunma olanağı sağlar. Saldırganlık,öfkenin dışa yansıyan şeklidir.Kişi kendi gerçeklerini tanımadan, gereksiz amaç ve beklentiler içinde olursa bunların gerçekleşmediği durumlarda, kendince engel olarak gördüğü nesne ve kişilere karşı saldırgan olur. Freud saldırganlığı önce, doğuştan gelen, bütün canlılarda ortak olan, öğrenmeyle değişmeyen, evrensel bir […]
17 Mayıs 2018

Çocuk Mastürbasyonlarına Dikkat

Çocukların cinsel organlarıyla oynadığını gören ebeveynler dehşete kapılıyorlar, bunun anormal bir durum olduğunu düşünüp hemen önleme çabalarına giriyorlar ancak bebeklerin ve çocukların da mastürbasyon yaptıklarını bilmiyorlar. Yaşamın erken dönemlerinde mastürbasyon sıklığı oldukça fazladır. Cinsel ilginin en yaygın olduğu dönemler okul öncesi ve ergenlik dönemi olmasına rağmen bebeklikte mastürbasyon ender olarak görülebilir. Özellikle 2–5 yaşları arasında yaygın bir olgu olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde çocuklar cinsel organlarına ilgi duyarlar. Bu ilgi daha çok karşı cinse yöneliktir ve evcilik oyunlarında cinsel temalar […]
17 Mayıs 2018

Çocuk Konuşmakta Neden Zorlanır? Ne Yapmak Gerekir?

Günümüz çocuklarının bir kısmında gelişimin gecikmesi, ailelerde kaygılar yaratıyor. Bu sorunlardan bir tanesi olan geç konuşma da ne yazık ki zamanımızın önde gelen sorunlarından biri. Çekirdek aile olgusunun gittikçe arttığı ve bireyselliğin ön plana çıktığı toplumumuzda çocukların az sayıda insanla bir arada büyümesinin bazı sınırlılıklarını görüyoruz.. Küçük ailelerde çocuklar konuşmaya zorlanmıyor. Anneyle arasında kurduğu bağda; anneler genellikle çocuğun işaretlerinden isteklerini anlıyorlar ve anında karşılıyorlar, böyle olduğunda da çocuklar konuşmaya ihtiyaç duymuyorlar. Çocuk konuşma gereksinimi duymadan konuşmaya yeltenmez. Konuşmaya onu yönlendirmek […]
17 Mayıs 2018

Çocuk Deyip Geçmeyin

Çocukların birbirini iyileştirme gücü üzerine.. Çocuklar üzerinde yaptığım gözlem ve çalışmalar sonucunda onların dünyalarına daha çok tanık olma fırsatı buldum ve her yeni gün onlardan başka şeyler öğreniyorum. Çocukların dünyası gerçekten inanılmaz derecede onarıcı. Oyunlarında ortaya çıkan duyguları, çözümsüzlükleri ve davranışları, onların ne tarz sıkıntılar yaşadığını net olarak ortaya koyuyor. Çocuk dünyası aslında hem olabildiğince basit hem de ailelerin anlayamadığı ölçüde de zor bir dünya. Aileler onların basit dünyalarına inemedikçe bu süreci oldukça zor bir süreç olarak tanımlıyorlar. Çocuklarımızın duygularını […]