2008 yılında Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu. İlk olarak TED Eskişehir okullarının Kurucu Psikolojik Danışmanlığını yaptı. Meslek hayatına devam ederken insan ruhunun derinliklerine olan ilgisi nedeniyle özel psikoterapi eğitimleri almaya başladı. 2000 saati aşkın teori-formülasyon ve süpervizyon eğitimleri aldı. Daha sonra “Klinik Psikoloji” yüksek lisans programını başarıyla tamamladı ve Uzman Klinik Psikolog ünvanını aldı ve kilinik alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Çeşitli eğitim kurumlarında danışmanlık hizmeti verdi. Bunun yanı sıra birçok sosyal yardım projelerinde yer aldı. Bu alandaki gelişmeleri kaydetmek ve daha fazla insana hem eğitim hem de yardım anlamında ulaşmak için Terapi ve Psikolojik Danışma Derneğini (TEPDER) kurdu ve halen de TEPDER’in başkanlığını yürütmektedir. Alanında dünya çapında uzman birçok meslek elemanından çeşitli eğitimler aldı:

 • Psikoterapi Enstitüsünden; “Bütüncül Psikoterapi Eğitimi” ve “Hipnoz Eğitimi”
 • Cinsel Terapi Enstitüsünden (CİSED); “Cinsel Terapi Eğitimini” ve “Çift ve Evlilik Terapisi Eğitimini”,
 • Psikoloji Derneğinden (PSİKODER) Psikoterapi Eğitimi (Formülasyon aşamasına devam etmektedir)
 • Davranış Bilimleri Enstitüsünden (DBE); EMDR Eğitimini tamamlamıştır.

İnsanların ve her danışanının kendine özgü bir ruhsal yapısı olduğunu ve psikoterapi sürecinde yalnızca bir yaklaşımın danışanın kendine özgü yapısına haksızlık olacağını savunan Meltem OK, terapilerinde Bütüncül Psikoterapi Yaklaşımını benimsemektedir.

Tuzla’da yer alan ofisinde Yetişkin, Ergen, Çift&Aile Terapileri, Cinsel Terapi alanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca çocuklara yönelik olarak anne-baba danışmanlığı da yapmakta ve çocuk testleri uygulamaktadır.

Kendisi evli ve bir çocuk annesidir.

Uzm. Klinik Psikolog Meltem OK

ALDIĞI EĞİTİMLER

 • Bütüncül Psikoterapi (936 saat), Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • Hipnoz (24 saat), Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • EMDR (50 saat)(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma), Uzm. Psikolog Emre Konuk
 • Psikoterapi Eğitimi (480 saat), PSİKODER, Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ, DR. Cem KEÇE
 • Cinsel Terapi Eğitimi (120 Saat), CİSED, Dr. Cem Keçe
 • Aile ve Evlilik Terapisi,(120 Saat) CİSED, Dr. Cem Keçe
 • Narsistik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi, (20 saat) Prof. Dr. Vamık Volkan
 • Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, (20 saat) Prof. Dr. Vamık Volkan
  PSYCHOTHERAPY INTEGRATION workshop (30 saat) John C.NORCROSS (Professor of Clinical Psychology Distinguished University Fellow)
 • Pozitif Psikoloji Uygulamaları,(40 saat) Üsküdar Üniversitesi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı(10 saat), Uzm. Psikolog Mehtap Öztürk Hisar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(30 saat), Psik. Danışman Muharrem Köse
 • Özel Öğrenme Güçlüğü, Muharrem Köse
  Temel Kabiliyetler Testi (7-11), MEB
 • Psikiyatride Vaka Formülasyonu ve Sınıflandırma Sistemleri, İnönü Üniversitesi, 10.Psikiyatri Güz Okulu
 • Akran Arabuluculuğu Eğitimi, MEB
 • Teoriden Pratiğe Psikolojik Danışmanlık, Prof. Dr. Ömür Akyüz
 • Yas Terapisi Vaka Analizi ve Vaka Sunumu, Prof. Dr. Vamık Volkan

Üye Olduğu Dernekler:

 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • Hipnoz Derneği
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
 • Terapi ve Psikolojik Danışma Derneği (TEPDER)